Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก จองที่พักเกาะพยาม ที่พักเกาะพยาม เที่ยวเกาะพยาม

ทัวร์เกาะพยาม

โปรแกรมทัวร์เกาะพยาม

วันที่ 1 กรุงเทพ-ระนอง
21.00 น. นัดพบกันที่ บริษัท ไทยทัวร์
22.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมพร
วันที่ 2 ดำน้ำตื้นเกาะพยาม - อ่าวเขาควายและอ่าวใหญ่ หาดขาม สักการะพ่อตาหินขาว
05.00 น. รับประทานอาหาร จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองระนอง
08.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อข้ามไปยังเกาะพยามด้วยเรือสปีดโบท การเดินทางบนทะเลอันดามัน ระหว่างการเดินทางจะเห็นเกาะแก่งกระจายตัวโดยมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
11.30 น. ถึงเกาะพยาม เกาะที่มีขนาดใหญ่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีอ่าวที่เป็นหาดทรายโอบล้อมเกาะ ชายหาดมีเม็ดทรายละเอียด พื้นทรายราบเรียบเหมาะแก่การว่ายน้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เรียบร้อยแล้ว เช็คอินเข้าที่พัก เตรียมตัวออกไปดำน้ำ
13.00 น. จากนั้นขึ้นเรือเพื่อเที่ยวรอบเกาะ ดำน้ำตื้นและชมอ่าวต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย อ่าวเขาควายและอ่าวใหญ่ หาดขาม ที่มีความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล
จากนั้นแวะสักการะพ่อตาหินขาว สักการะโบสถ์ที่สร้างอยู่ในน้ำของวัดเกาะพยาม จากนั้นสามารถลงเล่นน้ำที่อ่าวเขาควาย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น อร่อยกับอาหารมื้อเย็นกับบรรยากาศยามเย็นของเกาะพยาม ระนอง
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เกาะพยาม - แช่น้ำแร่ระนอง - พะโต๊ะ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ชมพระอาทิตย์ยามเช้า
09.00 น. เก็บภาพ ถ่ายรูปจุดชมวิว แบบจุใจ ชมสวนมะม่วงหิมพานต์ และเลือกซื้อมะม่วงหิมพานต์ เกาะพยามเป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณภาพดี จนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกาหยูหวานของจังหวัดระนอง
11.00 น. จากนั้นเดินทางด้วยเรือสปีดโบทกลับ เข้าสู่จังหวัดระนอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปยังแหล่งน้ำแร่ระนองซึ่งปัจจุบันติดอันดับโลกในด้านความบริสุทธิ์ของแร่ธาตุในการรักษาและให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ทดลองแช่น้ำแร่บริสุทธิ์
18.00 น. เดินทางเข้าสู่อำเภอพะโต๊ะ เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 พะโต๊ะ - ล่องแพพะโต๊ะ - น้ำตกเหวโหลม
08.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. เดินทางถึงลำน้ำพะโต๊ะ เพื่อทำการล่องแพ ชมธรรมชาติ ที่ต้นน้ำของแม่น้ำพะโต๊ะธรรมชาติสองข้างลำน้ำเขียวขจี ผีเสื้อ และแมลงปอ บินไปมาแสดงถึงความใสบริสุทธิ์ของธรรมชาติป่าพะโต๊ะที่ดี
09.30 น. เตรียมล่องแพ ใส่ชูชีพ เดินทางด้วยแพที่แข็งแรงพร้อมเจ้าหน้าที่ ดูแลอย่างใกล้ชิด แพจะนำทุกท่านลัดเลาะไปตามสายน้ำและภูเขาที่สลับด้วยวิวสวนผลไม้
12:00 น. แพจะพัก ณ จุดพักเพื่อนำทุกท่านรับประทานอาหาร รับประทานกลางวันแบบ
13.00 น. นำทุกท่านล่องแพต่อ ช่วงนี้ท่านใดสนใจผลไม้สองฝั่งลำน้ำพะโต๊ะสามารถจะมีสวนผลไม้สามารถเก็บทานได้แบบเต็มที่ผลไม้
14.00 น. นำคณะทุกท่านเปลี่ยนชุด เก็บสัมภาระเดินทางต่อไปยังสวนนายดำเลือกซื้อผลไม้เมืองชุมพร สินค้าแปรรูป ของฝาก จากนั้นเดินทางกลับ กทม.

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info