Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก จองที่พักเกาะพยาม ที่พักเกาะพยาม เที่ยวเกาะพยาม

สวนเกษตรและการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์

สวนเกษตรและการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์
สวนเกษตรและการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์
สวนเกษตรและการทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์

กาหยูหรือมะม่วงหิมพานต์ คือพืชที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะ และระดับจังหวัดระนอง ตอนกลางของเกาะเป็นสวนกาหยูของชาวบ้าน